Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ

Voor Amalia


“Elke patient heeft het recht om gerespecteerd te worden en om zijn waardigheid te behouden.”
(Griekse wetgeving)

“Kwakzalvers moeten de uitzondering zijn, niet de norm..”
(Amalia Kalyvinou , 1977-2007)

Sinds haar 8ste had Amalia Kalyvinou, een lerares in Griekenland, hevige pijn aan haar rechts been. Ondanks verscheidene doktersbezoeken en talrijke ziekenhuisopnames, slaagde niemand erin de diagnose van het destijds goedaardig gezwel vast te stellen.
Dit gezwel sloeg al snel om in een kwaadaardige tumor, waarvan Amelia de diagnose 17 jaar later zou te weten komen.

In de daarop volgende 5 jaren na de kankerdiagnose, moest Amalia niet enkel een gevecht aangaan tegen deze vreselijke ziekte, maar tegelijktijd tegen een verziekte Griekse welzijns- en gezondheidssector, die de malafiede omkoop praktijken blijft negeren en liever voorkeur geeft voor tijdrovende en irrationele procedures.

Bovenop de radio- en chemotherapie, moest Amalia de financiele mispraktijken van haar dokters onder ogen zien, die in plaats om haar te steunen, verkozen om tegen haar gekant te zijn. Bovenop haar ondragelijke pijn, moest Amalia aan de gulzigheid van de privé ziekenhuizen en de vermoeiende lange wachtenrijen van een bedorven gezondheidssysteem het hoofd bieden om een zegel (vorm van wettelijke goedkeuring) te verkrijgen om zo het recht te hebben op een belachelijke lage financiële compensatie.

Amalia overleed op vrijdag 25 mei 2007. Ze was slechts 30 jaar oud.

Alvorens ze ons verliet, was ze erin geslaagd om haar ervaringen te verzamelen en te delen in haar “blog” http://fakellaki.blogspot.com/ (‘fakellaki’ betekent kleine omslag in het Grieks; in dit geval verwijst het naar de omslag waar het geld in gestoken wordt om de dokters te “motiveren” de patient goed te verzorgen). Op deze website, heeft de jonge lerares een voor een, alle namen van de dokters vermeld die ze heeft moeten omkopen, alsook lof gesproken over die weinigen die de eed van Hippokrates respecteerden.
Haar getuigenis heeft duizende mensen tot het bittere einde zeer hard ontroerd.

"Amalia haar doelstelling was om haar verhaal te vertellen, om zoveeel mogelijk mensen en gewetens wakker te schudden. Ze wou aanvankelijk aantonen dat er alternatieven bestaan om de diensten, authoriteiten en gewetenloze dokters, alsook de bureaucraten van de dienst gezondheidssector te bestrijden".
(Dikaia Tsavari en Georgia Kalyvinou – Amalia's moeder en zuster)

Volgens de Griekse wetgeving, is het een zwaar misdrijf dat: “Dokters bijkomstig geld of andere diensten aanvaarden, voor elke medische dienst verleent door hem in de welzijn- en gezondheidssector.

Amalia Kalyvinou vocht voor zaken die vanzelfsprekend zijn in elk westers EU land. Helaas is dit niet het geval voor Griekenland.

Als respect en steun voor de strijd die Amalia heeft gevoerd, dienen wij een protest aan en eisen we dat:

*DE REGERING ONMIDDELLIJKE ACTIE ONDERNEEMT TEGEN DEZE OMKOOP PRAKTIJKEN EN ONRECHTVAARDIGHEDEN BIJ HET BEHANDELEN VAN DE PATIENTEN.


* DE WELZIJN- EN GEZONDHEIDSSECTOR EEN FLEXIEBELE DIENSTVERLENING ONTWIKKELT ZODAT ER MINDER SLACHTOFFERS ZIJN TEN GEVOLGE VAN DE HUIDIGE LANGDRADIGE EN BUREAUCRATISCHE PROCEDURES

* HET MINISTERIE VAN GEZONDHEID ZEER STRIKTE CONTROLE EN BEPERKINGEN UITOEFENT OP DE FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN DIE EEN GROTE ROL SPELEN IN DE CORRUPTIE VAN DE WELZIJNSSECTOR.

* IEDEREEN WERKZAAM IN DE GEZONDHEIDSSECTOR DE KANS KRIJGT OM BIJKOMENDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN TE VOLGEN, ALS OOK EEN DOORLOPENDE INDIVIDUELE ONTWIKKELING

* HET ONTWIKKELEN VAN EEN NATIONAAL ELECTRONISCH SYSTEEM VOOR HET VERZAMELEN VAN MEDISCHE DOSSIERS OM EEN SNELLE EN CORRECTE MEDISCHE DIAGNOSE EN BEHANDELING TE GARANDEREN

DE HUIDIGE REGERING MOET OPHOUDEN MET ZIJN HYPOCRIETE HOUDING DIE DOKTERS TOELAAT OMGEKOCHT TE WORDEN DOOR HUN PATIENTEN, IN PLAATS VAN HEN TE VOORZIEN VAN EEN DEGELIJK SALARIS.


* GEEN OMKOOPPRAKTIJKEN IN DE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSSECTOR
* GEEN TIJDROVENDE BUREAUCRATISCHE PROCEDURES MEER
* GEEN LEUGENS MEER

WE EISEN VOOR IEDEREEN EEN GRATIS EN EFFICIENTE BEHANDELING

Volgende keer dat u een dokter moet omkopen, doe het niet. Overweeg om een schenking te maken. Amalia’s laatste wens was hulp te verlenen voor de aanbouw van het Oncologisch Centrum voor Kinderen. (Elpida vereniging, tel no 0030210-7757153, email: info@elpida.org, Rekening nr: National bank of Greece, account no 080/480898-36, Alphabank account no 152-002-002-000-515. Gelieve als opmeking bij uw schenking “Voor Amalia” te schrijven.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: